Úprava hodnoty pH

Hodnota pH je klíčovým parametrem vodního prostředí ve Vašem bazénu. Od této hodnoty se odvíjejí procesy, které ve vodě probíhají. Bez její optimalizace nemůžete očekávat dobrý výsledek jakékoliv úpravy bazénové vody.

Pod pojmem pH rozumíme zápornou hodnotu dekadického logaritmu aktivity vodíkových iontů. Zní to na první dojem docela složitě, ale pokud slovo aktivita nahradíme slovem koncentrace, což je možné a tolerované zjednodušení, můžeme říci, že se jedná o určitou míru výskytu vodíkových iontů. Jejich množství ovlivňuje kyselost či zásaditost vody ve Vašem bazénu. Stupnice hodnot pH má rozmezí od nuly do hodnoty 14. Neutrální oblast se nachází okolo čísla 7, kyselou oblast najdeme pod touto hodnotou a zásaditou naopak nad tímto číslem.

Hodnota pH bazénové vody by se měla nacházet v poměrně úzkém rozmezí 6,8 až 7,2. Tento interval je důležitý z hlediska působení jednotlivých činidel bazénové chemie – jsou připravována tak, aby se v tomto rozmezí projevil jejich maximální účinek.

V naší nabídce najdete pro úpravu hodnot pH široké spektrum přípravků v kapalné formě či v podobě granulátu. Je jen na Vás, která podoba přípravku Vám bude vyhovovat, s oběma typy dosáhnete žádoucích změn hodnot pH. Při úpravě vody pomocí granulovaných přípravků je nutné před vlastní aplikací rozpustit potřebné množství granulátu v odpovídajícím objemu pitné vody nebo bazénové vody (ve vhodné plastové nádobě či kbelíku) a následně aplikovat do bazénu.

Pro menší domácí bazény (do 20 m3) doporučujeme výrobky pH plus granulovaný či pH minus granulovaný. Jejich koncentrace je navržena tak, aby bylo možné pohodlně odměřit potřebnou dávku.

Pro bazény o objemu větším než 20 m3 navrhujeme volit přípravky pH plus koncentrovaný či pH mínus koncentrovaný. Oba tyto přípravky jsou komfortnější při dávkování, neboť není nutné převádět je do roztoku. Jsou zároveň vhodné pro automatické dávkovače. Při nakládání s přípravky je nutné dodržovat pokyny výrobce a dbát patřičné opatrnosti.

 

PWS pH plus granulovaný

Prostředek na úpravu hodnoty pH bazénové vody PWS pH plus granulovaný použijte, pokud chcete hodnotu pH zvýšit. Při aplikaci rozpusťte množství granulátu, odpovídající dle návodu objemu Vašeho bazénu, ve větším množství pitné nebo bazénové vody a následně vlijte do bazénu. Reakční doba je cca 12 – 24 hodin. Po uplynutí této doby zkontrolujte hodnotu pH bazénové vody pomocí testeru a případně postup úpravy opakujte.

 

PWS pH mínus granulovaný

Prostředek na úpravu hodnoty pH bazénové vody PWS pH mínus granulovaný použijte, pokud je hodnota pH vody ve Vašem bazénu vyšší než je optimální interval 6,8 – 7,2, a Vy ji chcete snížit. Při aplikaci rozpusťte množství granulátu, odpovídající dle návodu objemu Vašeho bazénu, ve větším množství pitné nebo bazénové vody a následně vlijte do bazénu. Reakční doba je cca 12 – 24 hodin. Po uplynutí této doby zkontrolujte hodnotu pH bazénové vody pomocí testeru a případně postup úpravy opakujte.

 

PWS pH plus koncentrovaný

Prostředek na úpravu hodnoty pH bazénové vody PWS pH plus koncentrovaný je v kapalné formě. Tento prostředek použijte, pokud chcete hodnotu pH vody ve Vašem bazénu zvýšit a Váš bazén má větší objem než 15 m3. Odměřené množství, které závisí na objemu vody ve Vašem bazénu, dle návodu výrobce rozmíchejte ve větším množství pitné nebo bazénové vody a vlijte do bazénu. Reakční doba je cca 12 – 24 hodin. Po uplynutí této doby zkontrolujte hodnotu pH bazénové vody pomocí testeru a případně postup úpravy opakujte.

 

PWS pH mínus koncentrovaný

Prostředek na úpravu hodnoty pH bazénové vody PWS pH mínus koncentrovaný je v kapalné formě. Tento prostředek použijte, pokud chcete hodnotu pH vody ve Vašem bazénu snížit na optimální interval a Váš bazén má větší objem než 15 m3. Odměřené množství, které závisí na objemu vody ve Vašem bazénu, dle návodu výrobce rozmíchejte ve větším množství pitné nebo bazénové vody a vlijte do bazénu. Reakční doba je cca 12 – 24 hodin. Po uplynutí této doby zkontrolujte hodnotu pH bazénové vody pomocí testeru a případně postup úpravy opakujte

 

PWS pH plus max. 8,5

Prostředek na úpravu hodnoty pH bazénové vody PWS pH plus max. 8,5 je ve formě granulátu. Tento prostředek použijte, pokud chcete hodnotu pH vody ve Vašem bazénu zvýšit. Při aplikaci rozpusťte množství granulátu, odpovídající dle návodu objemu Vašeho bazénu, ve větším množství pitné nebo bazénové vody a následně vlijte do Vašeho bazénu. Reakční doba je cca 12 – 24 hodin. Po uplynutí této doby zkontrolujte hodnotu pH bazénové vody pomocí testeru a případně postup úpravy opakujte. Přípravek je vhodný pro zvýšení alkality bazénové vody.

Telefonická podpora
Po - Pá 8:00 - 18:00
            Pondělí  
9:00 - 17:00
  Úterý 9:00 - 17:00
  Středa 8:30 - 15:00
  Čtvrtek 8:30 - 16:00
  Pátek 9:00 - 16:00

 

Košík je prázdný.

 

PWS Multi tablety 5v1, 5 kg

PWS Chlor šok

Tester pH a Cl

PWS Snížení tvrdosti 3 l

zboží v e-shopu: 1668 e-shop systém banan.cz