Voda na Zemi

Původ vody na Zemi se dotýká takových témat, jako je smysl vesmíru a života. Stojí blízko jednomu ze základních tajemství lidského vědění – nezodpověditělné otázky, zda jsme ve vesmíru jen náhodou nebo za nějakým účelem. Voda je látka, která umožnila nejen evoluci všech živých bytostí na Zemi, ale i geologický vývoj naší planety.

Kosmické bombardování Země kometami a planetkami skončilo před zhruba čtyřmi miliardami let. Voda způsobovala erozi hornin a přispívala k tomu, že v její přítomnosti se horniny tavily při nižších teplotách. Tyto faktory spolu s pohybem pevninských desek umožňovaly proudění poloplastických hornin zemského pláště. Teprve toto geologické prostředí umožnilo vznik života , který se zpočátku mohl vyvíjet v lagunách okrajových moří nebo v okolí teplých podmořských pramenů, vynášejících z nitra Země chemické látky, které se staly prvotní potravou jednoduchých životních forem. Evoluce mikrobiálního života trvala téměř tři miliardy let, kdy se poprvé objevily složitější mnohobuněčné organismy. Ty v průběhu svých životních cyklů kolonizovaly celý povrch planety včetně geologických vrstev do hloubek několika kilometrů. Voda při tomto procesu sehrála roli komunikačního média – matrixu, kdy sloužila k přenosu živin a informací.

Díky vodě vznikl na Zemi jeden obrovský navzájem propojený systém, v němž jsou hlavními toky uhlík, síra a dusík. Vedlejším produktem tohoto vodního propojení živých organismů byl vznik atmosféry se všemi jejími následnými stavy, včetně klimatických změn.

Vodu tak můžeme považovat za látku, která nejprve umožnila geologickou evoluci, jejímž následkem vznikly podmínky pro evoluci biologickou a prostřednictvím vzniklé atmosféry vhodnou kolébku vyšších životních forem.

Telefonická podpora
Po - Pá 8:00 - 18:00
            Pondělí  
9:00 - 17:00
  Úterý 9:00 - 17:00
  Středa 8:30 - 15:00
  Čtvrtek 8:30 - 16:00
  Pátek 9:00 - 16:00

 

Košík je prázdný.

 

PWS Multi tablety 5v1, 5 kg

PWS Chlor šok

Tester pH a Cl

PWS Snížení tvrdosti 3 l

zboží v e-shopu: 1598 e-shop systém banan.cz